معاوضه و دست دوم

این بخش رو راه اندازی کردیم تا اگه میخوای چیزی معاوضه کنی یا به عنوان دست دوم بفروشی یا بخری و تهیه کنی کارت راحت پیش بره، قرار نیست هر چیزی رو نو بخریم خیلی از چیزای کار کرده حتی ممکنه بهتر از صفرشون باشه.


جستجوی دقیق تر