کراس فیت - WOD

 استاندارد، علمی و حرفه‌ای تمرین کن |  

 از مبتدی تا مربیگری و قهرمانی همراه شما هستم | 

این شعار من بعد از سال‌ها تجربه‌ی مربیگری و مدرسی در تمام سطوح ورزشی است.

·      بزرگ‌ترین معضل ورزشی کشورم را عدم درک درست مبانی علمی و حرفه‌ای میدانم. غالباً ورزشی‌هایمان به‌شدت غیرعلمی و علمی‌هایمان به‌شدت غیرورزشی هستند. و این فاصله بین علم و عمل باعث ایجاد چرخه‌ی اشتباه در ورزش و سلامت کشورمان شده است.

·      از زمانی که اولین کتاب کراس فیت را نگاشتم تاکنون با بیش از 5 هزار علاقه‌مند هم‌صحبت شده‌ام و بعد از برگزاری اولین و دومین دوره‌های آموزشی و مربیگری کراس فیت در کشور  بر آن شدم منسجم‌ترین و علمی‌ترین مبانی تمرینی را به علاقه‌مندان عرضه کنم تا دست سودجویانی که همیشه در کمین درامد زایی از علاقه‌مندان هستند کوتاه شود.

·      با برنامه‌های سطح‌بندی و تنظیم‌شده که از طریق اولین سامانه هدفمند آموزش و ورزش عرضه می‌شود خواهید توانست با خیال راحت، ایمن و حرفه‌ای تمرین کنید و به حداکثر عملکرد ورزشی خود برسید.

 برنامه های ماهانه شامل 20 تا 30 واد تمرینی است که به صورت سطح بندی شده برای سطوح 1 و 2 با رنگ سبز، سطح 3 با رنگ زرد و سطوح 4 و 5 با رنگ قرمز طراحی و تنظیم شده است.

با این برنامه ها مستقل و با دانش ورزش کنید.

Sajad Arefinia Team WOD

 به گروه برنامه نویسی من بپیوندید.


  برنامه سطح  1و2 :   ويژه افرادي که تجربهاي در تکنيکهاي تمرينات با وزنه ندارند.

  برنامه سطح 3 :   براي ورزشکاران سطح متوسطي که تا حدودي تجربه در انجام تمرينات با وزنه دارند.

  برنامه سطح 4 و 5 :   براي ورزشکاران پيشرفتهاي که در انجام تمرينات با وزنه تجربه کافي و تواناي لازم را دارند.


مقایسه کالا (0)


برنامه کراس فیت ماه اول  (سطح 1 و 2 ، WOD )

برنامه کراس فیت ماه اول (سطح 1 و 2 ، WOD )

| استاندارد، علمی و حرفه‌ای تمرین کن | این شعار من بعد از سال‌ها تجربه..

75,000 تومان قیمت بدون مالیات: 75,000 تومان

برنامه کراس فیت ماه اول  (سطح 3 ، WOD، واد )

برنامه کراس فیت ماه اول (سطح 3 ، WOD، واد )

| استاندارد، علمی و حرفه‌ای تمرین کن | این شعار من بعد از سال‌ها تجربه..

75,000 تومان قیمت بدون مالیات: 75,000 تومان

برنامه کراس فیت ماه اول  (سطح 4 و 5 ، WOD، واد )

برنامه کراس فیت ماه اول (سطح 4 و 5 ، WOD، واد )

| استاندارد، علمی و حرفه‌ای تمرین کن | این شعار من بعد از سال‌ها تجربه..

75,000 تومان قیمت بدون مالیات: 75,000 تومان

برنامه کراس فیت ماه دهم (سطح 1 و 2 ، WOD )

برنامه کراس فیت ماه دهم (سطح 1 و 2 ، WOD )

| استاندارد، علمی و حرفه‌ای تمرین کن | این شعار من بعد از سال‌ها تجربه..

75,000 تومان قیمت بدون مالیات: 75,000 تومان

برنامه کراس فیت ماه دهم (سطح 3 ، WOD، واد )

برنامه کراس فیت ماه دهم (سطح 3 ، WOD، واد )

| استاندارد، علمی و حرفه‌ای تمرین کن | این شعار من بعد از سال‌ها تجربه..

75,000 تومان قیمت بدون مالیات: 75,000 تومان

برنامه کراس فیت ماه دهم (سطح 4 و 5 ، WOD، واد )

برنامه کراس فیت ماه دهم (سطح 4 و 5 ، WOD، واد )

| استاندارد، علمی و حرفه‌ای تمرین کن | این شعار من بعد از سال‌ها تجربه..

75,000 تومان قیمت بدون مالیات: 75,000 تومان

برنامه کراس فیت ماه دوازدهم (سطح 1 و 2 ، WOD )

برنامه کراس فیت ماه دوازدهم (سطح 1 و 2 ، WOD )

| استاندارد، علمی و حرفه‌ای تمرین کن | این شعار من بعد از سال‌ها تجربه..

75,000 تومان قیمت بدون مالیات: 75,000 تومان

برنامه کراس فیت ماه دوازدهم (سطح 3 ، WOD، واد )

برنامه کراس فیت ماه دوازدهم (سطح 3 ، WOD، واد )

| استاندارد، علمی و حرفه‌ای تمرین کن | این شعار من بعد از سال‌ها تجربه..

75,000 تومان قیمت بدون مالیات: 75,000 تومان

برنامه کراس فیت ماه دوازدهم (سطح 4 و 5 ، WOD، واد )

برنامه کراس فیت ماه دوازدهم (سطح 4 و 5 ، WOD، واد )

| استاندارد، علمی و حرفه‌ای تمرین کن | این شعار من بعد از سال‌ها تجربه..

75,000 تومان قیمت بدون مالیات: 75,000 تومان

برنامه کراس فیت ماه دوم (سطح 1 و 2 ، WOD )

برنامه کراس فیت ماه دوم (سطح 1 و 2 ، WOD )

| استاندارد، علمی و حرفه‌ای تمرین کن | این شعار من بعد از سال‌ها تجربه..

75,000 تومان قیمت بدون مالیات: 75,000 تومان

برنامه کراس فیت ماه دوم (سطح 3 ، WOD، واد )

برنامه کراس فیت ماه دوم (سطح 3 ، WOD، واد )

| استاندارد، علمی و حرفه‌ای تمرین کن | این شعار من بعد از سال‌ها تجربه..

75,000 تومان قیمت بدون مالیات: 75,000 تومان

برنامه کراس فیت ماه دوم (سطح 4 و 5 ، WOD، واد )

برنامه کراس فیت ماه دوم (سطح 4 و 5 ، WOD، واد )

| استاندارد، علمی و حرفه‌ای تمرین کن | این شعار من بعد از سال‌ها تجربه..

75,000 تومان قیمت بدون مالیات: 75,000 تومان

برنامه کراس فیت ماه سوم (سطح 1 و 2 ، WOD)

برنامه کراس فیت ماه سوم (سطح 1 و 2 ، WOD)

| استاندارد، علمی و حرفه‌ای تمرین کن | این شعار من بعد از سال‌ها تجربه..

75,000 تومان قیمت بدون مالیات: 75,000 تومان

برنامه کراس فیت ماه سوم (سطح 3 ، WOD، واد)

برنامه کراس فیت ماه سوم (سطح 3 ، WOD، واد)

| استاندارد، علمی و حرفه‌ای تمرین کن | این شعار من بعد از سال‌ها تجربه..

75,000 تومان قیمت بدون مالیات: 75,000 تومان

برنامه کراس فیت ماه سوم (سطح 4 و 5 ، WOD، واد)

برنامه کراس فیت ماه سوم (سطح 4 و 5 ، WOD، واد)

| استاندارد، علمی و حرفه‌ای تمرین کن | این شعار من بعد از سال‌ها تجربه..

75,000 تومان قیمت بدون مالیات: 75,000 تومان

برنامه کراس فیت ماه ششم (سطح 1 و 2 ، WOD)

برنامه کراس فیت ماه ششم (سطح 1 و 2 ، WOD)

| استاندارد، علمی و حرفه‌ای تمرین کن | این شعار من بعد از سال‌ها تجربه..

75,000 تومان قیمت بدون مالیات: 75,000 تومان

برنامه کراس فیت ماه ششم (سطح 4 و 5 ، WOD، واد)

برنامه کراس فیت ماه ششم (سطح 4 و 5 ، WOD، واد)

| استاندارد، علمی و حرفه‌ای تمرین کن | این شعار من بعد از سال‌ها تجربه..

75,000 تومان قیمت بدون مالیات: 75,000 تومان

برنامه کراس فیت ماه ششم (سطح3 ، WOD، واد)

برنامه کراس فیت ماه ششم (سطح3 ، WOD، واد)

| استاندارد، علمی و حرفه‌ای تمرین کن | این شعار من بعد از سال‌ها تجربه..

75,000 تومان قیمت بدون مالیات: 75,000 تومان

برنامه کراس فیت ماه نهم (سطح 1 و 2 ، WOD)

برنامه کراس فیت ماه نهم (سطح 1 و 2 ، WOD)

| استاندارد، علمی و حرفه‌ای تمرین کن | این شعار من بعد از سال‌ها تجربه..

75,000 تومان قیمت بدون مالیات: 75,000 تومان

برنامه کراس فیت ماه نهم (سطح 3 ، WOD، واد)

برنامه کراس فیت ماه نهم (سطح 3 ، WOD، واد)

| استاندارد، علمی و حرفه‌ای تمرین کن | این شعار من بعد از سال‌ها تجربه..

75,000 تومان قیمت بدون مالیات: 75,000 تومان

برنامه کراس فیت ماه نهم (سطح 4 و 5 ، WOD، واد)

برنامه کراس فیت ماه نهم (سطح 4 و 5 ، WOD، واد)

| استاندارد، علمی و حرفه‌ای تمرین کن | این شعار من بعد از سال‌ها تجربه..

75,000 تومان قیمت بدون مالیات: 75,000 تومان

برنامه کراس فیت ماه هشتم (سطح 1 و 2 ، WOD)

برنامه کراس فیت ماه هشتم (سطح 1 و 2 ، WOD)

| استاندارد، علمی و حرفه‌ای تمرین کن | این شعار من بعد از سال‌ها تجربه..

75,000 تومان قیمت بدون مالیات: 75,000 تومان

برنامه کراس فیت ماه هشتم (سطح 3 ، WOD، واد)

برنامه کراس فیت ماه هشتم (سطح 3 ، WOD، واد)

| استاندارد، علمی و حرفه‌ای تمرین کن | این شعار من بعد از سال‌ها تجربه..

75,000 تومان قیمت بدون مالیات: 75,000 تومان

برنامه کراس فیت ماه هشتم (سطح 4 و5 ، WOD، واد)

برنامه کراس فیت ماه هشتم (سطح 4 و5 ، WOD، واد)

| استاندارد، علمی و حرفه‌ای تمرین کن | این شعار من بعد از سال‌ها تجربه..

75,000 تومان قیمت بدون مالیات: 75,000 تومان

برنامه کراس فیت ماه هفتم (سطح 1 و 2 ، WOD)

برنامه کراس فیت ماه هفتم (سطح 1 و 2 ، WOD)

| استاندارد، علمی و حرفه‌ای تمرین کن | این شعار من بعد از سال‌ها تجربه..

75,000 تومان قیمت بدون مالیات: 75,000 تومان

برنامه کراس فیت ماه هفتم (سطح 3 ، WOD، واد)

برنامه کراس فیت ماه هفتم (سطح 3 ، WOD، واد)

| استاندارد، علمی و حرفه‌ای تمرین کن | این شعار من بعد از سال‌ها تجربه..

75,000 تومان قیمت بدون مالیات: 75,000 تومان

برنامه کراس فیت ماه هفتم (سطح 4 و5 ، WOD، واد)

برنامه کراس فیت ماه هفتم (سطح 4 و5 ، WOD، واد)

| استاندارد، علمی و حرفه‌ای تمرین کن | این شعار من بعد از سال‌ها تجربه..

75,000 تومان قیمت بدون مالیات: 75,000 تومان

برنامه کراس فیت ماه پنجم (سطح 1 و 2 ، WOD)

برنامه کراس فیت ماه پنجم (سطح 1 و 2 ، WOD)

| استاندارد، علمی و حرفه‌ای تمرین کن | این شعار من بعد از سال‌ها تجربه..

75,000 تومان قیمت بدون مالیات: 75,000 تومان

برنامه کراس فیت ماه پنجم (سطح 3، WODT ، واد)

برنامه کراس فیت ماه پنجم (سطح 3، WODT ، واد)

| استاندارد، علمی و حرفه‌ای تمرین کن | این شعار من بعد از سال‌ها تجربه..

75,000 تومان قیمت بدون مالیات: 75,000 تومان

برنامه کراس فیت ماه پنجم (سطح 4 و 5، WODT ، واد)

برنامه کراس فیت ماه پنجم (سطح 4 و 5، WODT ، واد)

| استاندارد، علمی و حرفه‌ای تمرین کن | این شعار من بعد از سال‌ها تجربه..

75,000 تومان قیمت بدون مالیات: 75,000 تومان

برنامه کراس فیت ماه چهارم (سطح 1 و 2 ، WOD)

برنامه کراس فیت ماه چهارم (سطح 1 و 2 ، WOD)

| استاندارد، علمی و حرفه‌ای تمرین کن | این شعار من بعد از سال‌ها تجربه..

75,000 تومان قیمت بدون مالیات: 75,000 تومان

برنامه کراس فیت ماه چهارم (سطح 3، WOD، واد)

برنامه کراس فیت ماه چهارم (سطح 3، WOD، واد)

| استاندارد، علمی و حرفه‌ای تمرین کن | این شعار من بعد از سال‌ها تجربه..

75,000 تومان قیمت بدون مالیات: 75,000 تومان

برنامه کراس فیت ماه چهارم (سطح 4 و 5، WOD، واد)

برنامه کراس فیت ماه چهارم (سطح 4 و 5، WOD، واد)

| استاندارد، علمی و حرفه‌ای تمرین کن | این شعار من بعد از سال‌ها تجربه..

75,000 تومان قیمت بدون مالیات: 75,000 تومان

برنامه کراس فیت ماه یازدهم (سطح 1 و 2 ، WOD)

برنامه کراس فیت ماه یازدهم (سطح 1 و 2 ، WOD)

| استاندارد، علمی و حرفه‌ای تمرین کن | این شعار من بعد از سال‌ها تجربه..

75,000 تومان قیمت بدون مالیات: 75,000 تومان

برنامه کراس فیت ماه یازدهم (سطح 3 ، WOD، واد)

برنامه کراس فیت ماه یازدهم (سطح 3 ، WOD، واد)

| استاندارد، علمی و حرفه‌ای تمرین کن | این شعار من بعد از سال‌ها تجربه..

75,000 تومان قیمت بدون مالیات: 75,000 تومان

برنامه کراس فیت ماه یازدهم (سطح 4 و 5 ، WOD، واد)

برنامه کراس فیت ماه یازدهم (سطح 4 و 5 ، WOD، واد)

| استاندارد، علمی و حرفه‌ای تمرین کن | این شعار من بعد از سال‌ها تجربه..

75,000 تومان قیمت بدون مالیات: 75,000 تومان

پکیج آموزش مربیگری کراس فیت |Crossfit| اولین در ایران

پکیج آموزش مربیگری کراس فیت |Crossfit| اولین در ایران

اولین پکیج معتبر و رسمی کراس فیت در ایران که تنها پکیج آموزشی مربیگری ..

550,000 تومان قیمت بدون مالیات: 550,000 تومان

نمايش 1 تا 37 از 37 (1 صفحه)