برنامه های تخصصی تمرینی

این بخش تنها مرکز ارائه و تنظیم برنامه های تخصصی تمرینی در ایران است که برای هر رشته ورزشی و سیستم تمرینی برنامه های منسجم | استاندارد | هدفمند ارائه می دهد.  برنامه های عمومی ماهیانه توسط گروه بین المللی آموزش ای دی یو اسپرت به گونه ای طراحی و تجویز شده است که با توجه به سطح خود میتوانید هر ماه اقدام به تهیه آن نمایید. هدف راه اندازی این سازوکار رفع تمام نیازهای شما از مبتدی تا مربیگری و قهرمانی است بنابراین هر مجموعه توسط کارشناسان متخصص و حرفه ای با دقت تمام و آموزش ساده و کاربردی تقدیم شده است تا با آرامش خاطر فقط به اجرای برنامه هدف محور خود بپردازید و از داشتن برترین و علمی ترین منبع آموزشی و برنامه نویسی مطمئن باشید. 

بعد از ثبت درخواست در مدت 72 ساعت بعد می‌توانید از حساب کاربری خود برنامه را دانلود کنید.

علاوه بر برنامه های عمومی رشته ها و سیستم های مختلف ورشی می توانید با پر کردن این فرم به صورت مستقیم با متخصص مربوطه در ارتباط باشید تا گام به گام با برنامه فردی پیش بروید.جستجوی دقیق تر

مقایسه کالا (0)


برنامه کراس فیت ماه اول  (سطح 1 و 2 ، WOD )

برنامه کراس فیت ماه اول (سطح 1 و 2 ، WOD )

| استاندارد، علمی و حرفه‌ای تمرین کن | این شعار من بعد از سال‌ها تجربه..

75,000 تومان قیمت بدون مالیات: 75,000 تومان

برنامه کراس فیت ماه اول  (سطح 3 ، WOD، واد )

برنامه کراس فیت ماه اول (سطح 3 ، WOD، واد )

| استاندارد، علمی و حرفه‌ای تمرین کن | این شعار من بعد از سال‌ها تجربه..

75,000 تومان قیمت بدون مالیات: 75,000 تومان

برنامه کراس فیت ماه اول  (سطح 4 و 5 ، WOD، واد )

برنامه کراس فیت ماه اول (سطح 4 و 5 ، WOD، واد )

| استاندارد، علمی و حرفه‌ای تمرین کن | این شعار من بعد از سال‌ها تجربه..

75,000 تومان قیمت بدون مالیات: 75,000 تومان

برنامه کراس فیت ماه دهم (سطح 1 و 2 ، WOD )

برنامه کراس فیت ماه دهم (سطح 1 و 2 ، WOD )

| استاندارد، علمی و حرفه‌ای تمرین کن | این شعار من بعد از سال‌ها تجربه..

75,000 تومان قیمت بدون مالیات: 75,000 تومان

برنامه کراس فیت ماه دهم (سطح 3 ، WOD، واد )

برنامه کراس فیت ماه دهم (سطح 3 ، WOD، واد )

| استاندارد، علمی و حرفه‌ای تمرین کن | این شعار من بعد از سال‌ها تجربه..

75,000 تومان قیمت بدون مالیات: 75,000 تومان

برنامه کراس فیت ماه دهم (سطح 4 و 5 ، WOD، واد )

برنامه کراس فیت ماه دهم (سطح 4 و 5 ، WOD، واد )

| استاندارد، علمی و حرفه‌ای تمرین کن | این شعار من بعد از سال‌ها تجربه..

75,000 تومان قیمت بدون مالیات: 75,000 تومان

برنامه کراس فیت ماه دوازدهم (سطح 1 و 2 ، WOD )

برنامه کراس فیت ماه دوازدهم (سطح 1 و 2 ، WOD )

| استاندارد، علمی و حرفه‌ای تمرین کن | این شعار من بعد از سال‌ها تجربه..

75,000 تومان قیمت بدون مالیات: 75,000 تومان

برنامه کراس فیت ماه دوازدهم (سطح 3 ، WOD، واد )

برنامه کراس فیت ماه دوازدهم (سطح 3 ، WOD، واد )

| استاندارد، علمی و حرفه‌ای تمرین کن | این شعار من بعد از سال‌ها تجربه..

75,000 تومان قیمت بدون مالیات: 75,000 تومان

برنامه کراس فیت ماه دوازدهم (سطح 4 و 5 ، WOD، واد )

برنامه کراس فیت ماه دوازدهم (سطح 4 و 5 ، WOD، واد )

| استاندارد، علمی و حرفه‌ای تمرین کن | این شعار من بعد از سال‌ها تجربه..

75,000 تومان قیمت بدون مالیات: 75,000 تومان

برنامه کراس فیت ماه دوم (سطح 1 و 2 ، WOD )

برنامه کراس فیت ماه دوم (سطح 1 و 2 ، WOD )

| استاندارد، علمی و حرفه‌ای تمرین کن | این شعار من بعد از سال‌ها تجربه..

75,000 تومان قیمت بدون مالیات: 75,000 تومان

برنامه کراس فیت ماه دوم (سطح 3 ، WOD، واد )

برنامه کراس فیت ماه دوم (سطح 3 ، WOD، واد )

| استاندارد، علمی و حرفه‌ای تمرین کن | این شعار من بعد از سال‌ها تجربه..

75,000 تومان قیمت بدون مالیات: 75,000 تومان

برنامه کراس فیت ماه دوم (سطح 4 و 5 ، WOD، واد )

برنامه کراس فیت ماه دوم (سطح 4 و 5 ، WOD، واد )

| استاندارد، علمی و حرفه‌ای تمرین کن | این شعار من بعد از سال‌ها تجربه..

75,000 تومان قیمت بدون مالیات: 75,000 تومان

برنامه کراس فیت ماه سوم (سطح 1 و 2 ، WOD)

برنامه کراس فیت ماه سوم (سطح 1 و 2 ، WOD)

| استاندارد، علمی و حرفه‌ای تمرین کن | این شعار من بعد از سال‌ها تجربه..

75,000 تومان قیمت بدون مالیات: 75,000 تومان

برنامه کراس فیت ماه سوم (سطح 3 ، WOD، واد)

برنامه کراس فیت ماه سوم (سطح 3 ، WOD، واد)

| استاندارد، علمی و حرفه‌ای تمرین کن | این شعار من بعد از سال‌ها تجربه..

75,000 تومان قیمت بدون مالیات: 75,000 تومان

برنامه کراس فیت ماه سوم (سطح 4 و 5 ، WOD، واد)

برنامه کراس فیت ماه سوم (سطح 4 و 5 ، WOD، واد)

| استاندارد، علمی و حرفه‌ای تمرین کن | این شعار من بعد از سال‌ها تجربه..

75,000 تومان قیمت بدون مالیات: 75,000 تومان

برنامه کراس فیت ماه ششم (سطح 1 و 2 ، WOD)

برنامه کراس فیت ماه ششم (سطح 1 و 2 ، WOD)

| استاندارد، علمی و حرفه‌ای تمرین کن | این شعار من بعد از سال‌ها تجربه..

75,000 تومان قیمت بدون مالیات: 75,000 تومان

برنامه کراس فیت ماه ششم (سطح 4 و 5 ، WOD، واد)

برنامه کراس فیت ماه ششم (سطح 4 و 5 ، WOD، واد)

| استاندارد، علمی و حرفه‌ای تمرین کن | این شعار من بعد از سال‌ها تجربه..

75,000 تومان قیمت بدون مالیات: 75,000 تومان

برنامه کراس فیت ماه ششم (سطح3 ، WOD، واد)

برنامه کراس فیت ماه ششم (سطح3 ، WOD، واد)

| استاندارد، علمی و حرفه‌ای تمرین کن | این شعار من بعد از سال‌ها تجربه..

75,000 تومان قیمت بدون مالیات: 75,000 تومان

برنامه کراس فیت ماه نهم (سطح 1 و 2 ، WOD)

برنامه کراس فیت ماه نهم (سطح 1 و 2 ، WOD)

| استاندارد، علمی و حرفه‌ای تمرین کن | این شعار من بعد از سال‌ها تجربه..

75,000 تومان قیمت بدون مالیات: 75,000 تومان

برنامه کراس فیت ماه نهم (سطح 3 ، WOD، واد)

برنامه کراس فیت ماه نهم (سطح 3 ، WOD، واد)

| استاندارد، علمی و حرفه‌ای تمرین کن | این شعار من بعد از سال‌ها تجربه..

75,000 تومان قیمت بدون مالیات: 75,000 تومان

برنامه کراس فیت ماه نهم (سطح 4 و 5 ، WOD، واد)

برنامه کراس فیت ماه نهم (سطح 4 و 5 ، WOD، واد)

| استاندارد، علمی و حرفه‌ای تمرین کن | این شعار من بعد از سال‌ها تجربه..

75,000 تومان قیمت بدون مالیات: 75,000 تومان

برنامه کراس فیت ماه هشتم (سطح 1 و 2 ، WOD)

برنامه کراس فیت ماه هشتم (سطح 1 و 2 ، WOD)

| استاندارد، علمی و حرفه‌ای تمرین کن | این شعار من بعد از سال‌ها تجربه..

75,000 تومان قیمت بدون مالیات: 75,000 تومان

برنامه کراس فیت ماه هشتم (سطح 3 ، WOD، واد)

برنامه کراس فیت ماه هشتم (سطح 3 ، WOD، واد)

| استاندارد، علمی و حرفه‌ای تمرین کن | این شعار من بعد از سال‌ها تجربه..

75,000 تومان قیمت بدون مالیات: 75,000 تومان

برنامه کراس فیت ماه هشتم (سطح 4 و5 ، WOD، واد)

برنامه کراس فیت ماه هشتم (سطح 4 و5 ، WOD، واد)

| استاندارد، علمی و حرفه‌ای تمرین کن | این شعار من بعد از سال‌ها تجربه..

75,000 تومان قیمت بدون مالیات: 75,000 تومان

برنامه کراس فیت ماه هفتم (سطح 1 و 2 ، WOD)

برنامه کراس فیت ماه هفتم (سطح 1 و 2 ، WOD)

| استاندارد، علمی و حرفه‌ای تمرین کن | این شعار من بعد از سال‌ها تجربه..

75,000 تومان قیمت بدون مالیات: 75,000 تومان

برنامه کراس فیت ماه هفتم (سطح 3 ، WOD، واد)

برنامه کراس فیت ماه هفتم (سطح 3 ، WOD، واد)

| استاندارد، علمی و حرفه‌ای تمرین کن | این شعار من بعد از سال‌ها تجربه..

75,000 تومان قیمت بدون مالیات: 75,000 تومان

برنامه کراس فیت ماه هفتم (سطح 4 و5 ، WOD، واد)

برنامه کراس فیت ماه هفتم (سطح 4 و5 ، WOD، واد)

| استاندارد، علمی و حرفه‌ای تمرین کن | این شعار من بعد از سال‌ها تجربه..

75,000 تومان قیمت بدون مالیات: 75,000 تومان

برنامه کراس فیت ماه پنجم (سطح 1 و 2 ، WOD)

برنامه کراس فیت ماه پنجم (سطح 1 و 2 ، WOD)

| استاندارد، علمی و حرفه‌ای تمرین کن | این شعار من بعد از سال‌ها تجربه..

75,000 تومان قیمت بدون مالیات: 75,000 تومان

برنامه کراس فیت ماه پنجم (سطح 3، WODT ، واد)

برنامه کراس فیت ماه پنجم (سطح 3، WODT ، واد)

| استاندارد، علمی و حرفه‌ای تمرین کن | این شعار من بعد از سال‌ها تجربه..

75,000 تومان قیمت بدون مالیات: 75,000 تومان

برنامه کراس فیت ماه پنجم (سطح 4 و 5، WODT ، واد)

برنامه کراس فیت ماه پنجم (سطح 4 و 5، WODT ، واد)

| استاندارد، علمی و حرفه‌ای تمرین کن | این شعار من بعد از سال‌ها تجربه..

75,000 تومان قیمت بدون مالیات: 75,000 تومان

برنامه کراس فیت ماه چهارم (سطح 1 و 2 ، WOD)

برنامه کراس فیت ماه چهارم (سطح 1 و 2 ، WOD)

| استاندارد، علمی و حرفه‌ای تمرین کن | این شعار من بعد از سال‌ها تجربه..

75,000 تومان قیمت بدون مالیات: 75,000 تومان

برنامه کراس فیت ماه چهارم (سطح 3، WOD، واد)

برنامه کراس فیت ماه چهارم (سطح 3، WOD، واد)

| استاندارد، علمی و حرفه‌ای تمرین کن | این شعار من بعد از سال‌ها تجربه..

75,000 تومان قیمت بدون مالیات: 75,000 تومان

برنامه کراس فیت ماه چهارم (سطح 4 و 5، WOD، واد)

برنامه کراس فیت ماه چهارم (سطح 4 و 5، WOD، واد)

| استاندارد، علمی و حرفه‌ای تمرین کن | این شعار من بعد از سال‌ها تجربه..

75,000 تومان قیمت بدون مالیات: 75,000 تومان

برنامه کراس فیت ماه یازدهم (سطح 1 و 2 ، WOD)

برنامه کراس فیت ماه یازدهم (سطح 1 و 2 ، WOD)

| استاندارد، علمی و حرفه‌ای تمرین کن | این شعار من بعد از سال‌ها تجربه..

75,000 تومان قیمت بدون مالیات: 75,000 تومان

برنامه کراس فیت ماه یازدهم (سطح 3 ، WOD، واد)

برنامه کراس فیت ماه یازدهم (سطح 3 ، WOD، واد)

| استاندارد، علمی و حرفه‌ای تمرین کن | این شعار من بعد از سال‌ها تجربه..

75,000 تومان قیمت بدون مالیات: 75,000 تومان

برنامه کراس فیت ماه یازدهم (سطح 4 و 5 ، WOD، واد)

برنامه کراس فیت ماه یازدهم (سطح 4 و 5 ، WOD، واد)

| استاندارد، علمی و حرفه‌ای تمرین کن | این شعار من بعد از سال‌ها تجربه..

75,000 تومان قیمت بدون مالیات: 75,000 تومان

نمايش 1 تا 36 از 36 (1 صفحه)