نشانه روی

تیراندازی با تفنگ
تیر اندازی با کمان
بولینگ
دارت
پرتاب چاقو
ورزش‌های بیلیاردی
اسنوکر
ایت‌بال
ناین‌بال
تیله‌بازی
گردو بازی
دوک بازی
هفت سنگ
گلف
بهکاپ(تاپ گلف)
بهکاپ ساحلی
هند بهکاپ
هند بهکاپ ساحلی
پرتاب نیزه
پرتاب وزنه
پرتاب دیسک
پرتاب چکش
فریزبی
این شاخه زیر انجمنی ندارد