نمایندگان استانی کیوکوشین تزوکا

این انجمن ویژه نمایندگان استانی کیوکوشین تزوکا ایران و خاور میانه است. معرفی و هماهنگی و همکاری بین نمایندگان استانی.
هر نماینده خود را به این صورت معرفی نماید ( استان ، نام و نام خانوادگی ، درجه کمربند ، مدت زمان دارا بودن نمایندگی استانی، تحصیلات ، شغل ، شماره تماس ) عنوان شود.
  • انجمن
    موضوعات
    پست
    آخرین پست
شما اجازه خواندن و دیدن مباحث اين انجمن را نداريد.

ورود  •  ثبت نام