رزمی

آیکیدو
باگوآ
بوکس
کیوکوشین
کیک بوکسینگ
جوجیتسو
جودو
کاراته
کن دو
هاپکیدو
تانگ سو دو
تای چی چوان
نینجوتسو
تکواندو
سای سن سو
سامبو
سومو
شمشیربازی
کبدی
کشتی آزاد
کشتی فرنگی
کشتی آلیش
کشتی کچ
کوک سول وان
ووشو
ووینام
وینگ چون
کونگ فو توا سنتی
موی تای
جیت کان دو
چون کوک دو
یان یوان
کاپوئرا‏
پاورلیفتینگ
بدنسازی زیبایی
وزنه برداری
تریکینگ
(سامورایی)
(تایدو، کاراته سامورایی)
(کونگ فو شائولین)
این شاخه زیر انجمنی ندارد