حرکتی

پیاده روی مشه سوئی
ایروبیک
پرشی
دو
پرش با نیزه
پرش سه گام
پرش طول
ورزش و پله
یوگا (ورزش جسمی روانی)
اسپینینگ
ورزش ناشنوایان
پاراگلایدینگ {paragliding}
رعد {RAAD}
تریکینگ (Tricking)
پاداکو (parkour)
آیروبیک
بندبازی
ژیمناستیک
ژیمناستیک هنری
ژیمناستیک ریتمیک
تخته فنری
بی ام ایکس
این شاخه زیر انجمنی ندارد