بیانیه های برگزاری مسابقه کشوری سال 98

سخنانی از هانشی محمد رضا آزوغ ، راهنمایی های برگزاری مسابقات از استاد شیهان داوود عارفی
  • انجمن
    موضوعات
    پست
    آخرین پست
شما اجازه خواندن و دیدن مباحث اين انجمن را نداريد.

ورود  •  ثبت نام