آرَنج یا آرِنج

نام یکی از اعضای دست انسان است که شبیه زانو عمل می‌کند. مفصل آرنجی محل رسیدن دو استخوان زند زیرین و زند زبرین به استخوان بازو.
.
تصویر
تصویر آناتومی آرنچ چپ
این شاخه زیر انجمنی ندارد