ستون مُهره‌ها یا ستون فقرات

(«فقره» در عربی به‌معنای مهره است) یا مازه بخش اصلی استخوان‌بندی انسان در بالا تنه است. نقش ستون مهره‌ها، حمایت از کل بدن، توانایی در خم شدن و چرخیدن در تمام مسیرها، و نیز حمایت از ساختمان‌های حیاتی بدن مثل اعصاب و نخاع است که در داخل آن قرار دارند.
.
تصویر
این شاخه زیر انجمنی ندارد