سه بخش و حرفای تو

فعلا اینجا 3 بخش داریم که میتونی هر کدومشو باز کنی و با ایجاد موضوع جدید حرف و تعریف یا نقد خودتو بگی، این انجمن واسه نگاه و نظر تو ساخته شده تا هر چیزی که فکر میکنی در مورد آمادگی جسمانی میدونی رو بگی
این شاخه زیر انجمنی ندارد