سیستم چیه ، تعریف، نظر یا هر ایده ای داری اینجا مطرح کن

واسه موضوعهای مختلف پست متفاوت ایجاد کن تا دیگران هم بتونن داخلش نظر و تعریف خودشونو بدن
این شاخه زیر انجمنی ندارد