3) نقدهای تو به اشکالات اساسی آمادگی جسمانی و ساختارهاش در ایران

اصلا به نظر شما چیزی به نام آمادگی جسمانی در ایران داریم؟
اینقد بی ساختاریم که حتی اون ساختارهای ظاهری که فدراسیونها تشکیل میدن پر از درد و ایراد هست
اینقد نقص دارن که حتی تو تعاریف و فاکتورها موندن چه برسه به اجرا و اهداف
اینجا نظرتو بگو با تحلیل شخصیت یا تجاربت
شما اجازه خواندن و دیدن مباحث اين انجمن را نداريد.

ورود  •  ثبت نام

 
این شاخه زیر انجمنی ندارد