تعریف شما از آمادگی جسمانی چیه ؟

هر تعریفی داری و نظرت هست اینجا بگو، به درست و غلط فکر نکن فقط بگو تعریف خودتو
بزن رو موضوع جدید و توی عنوان یه تعریف کلی بده مثلا بگو آمادگی جسمانی یعنی ... و بعد زیرش میتونی تعریف و نظرتو توضیح بدی و علتهای شخصیتو بگی.
میخوام اینجا اینقد خوب پیش بریم که کم کم تعاریف کتابارو زیر سوال ببریم، تو و من.
این شاخه زیر انجمنی ندارد