اختلالات جسمی، روانی، جنسی

اینجا اختلالات جسمی، روانی و جنسی ورزشکاران گفته میشه
بظاهر کسای که میرن سمت ورزش باید سالم باشن اما اینطور نیست! بررسی میکنیم.
شما اجازه خواندن و دیدن مباحث اين انجمن را نداريد.

ورود  •  ثبت نام

 
این شاخه زیر انجمنی ندارد