انجمن مربیان مستقل ایران (خانم و آقا)

انجمن متشکل از مربیان توانمندی است که به صورت مستقل و با دانش به صورت مستقیم با گروه بین المللی آموزش edusports مشغول به فعالیت می باشند.
شما اجازه خواندن و دیدن مباحث اين انجمن را نداريد.

ورود  •  ثبت نام

 
این شاخه زیر انجمنی ندارد