هر چیزی رو میتونی بررسی و نقد کنی

نقد تجهیزات ورزشی
خیلی از وسایل ورزشی فقط تولید میشن که فروخته بشن بی هیچ ارزش و هدفی، اینجا هر وسیله ای رو دوست داری با نگاه خودت به نقد بکش، از وسایل پارکی که با مافیا ثبت و نصب شد تا وسایل باشگاهی که خیلیاش اشکالات اساسی داره، از تجربیاتت هم میتونی بگی


تصویر
این شاخه زیر انجمنی ندارد