حوزه های تاریخی

از کی چی بگیم
تاریخ و ورزش (اینجا هنر نوشتنتو به رخ بکش)
وصف و ثبت وجوه گوناگون حیات و احوال ورزشکاران در عرصهٔ سیاست و اجتماع و قهرمانی ، هر آنچه که از زندگی نامه ورزشکاران باید بدونیم، تاریخ حوزه ها و گرایش های تخصصی بسیاری داره، تو هر حوزه ای میتونی موضوع ایجاد کنی و با خوش نویسی خودت تواناییهاتو نشون بده، هر مطلب تاریخی میتونی بنویسی اما سعی کن با نگارش خودت باشه، به بهترین نویسندگان و بهترین موضوع ها هم جایزه میدیم هم دعوت به همکاری و بهبود درآمدزایی


تصویر
این شاخه زیر انجمنی ندارد