اعتیاد و احتیاط

ورزش و اعتیاد
میشه گفت خیلی از آدمها اعتیاد دارن، حالا اینکه به چی اعتیاد داریم رو فقط خودمون میدونیم. گاهی میگن اعتیاد منفی داریم و مثبت! نه جانم خیالتون رو راحت کنم که اعتیاد یه شکل داره اونم بد، چون زندگی بزودی تموم میشه پس باید هر چیزی رو عاقلانه به اندازه و با عشق و علاقه پیش برد نه با اعتیاد. البته رو این اعتیاد باید کلی حرف بزنیم که اینجا میزنیم.
اعتیاد فقط دود نیست. اینجا میتونی هرچیزی رو که فکر میکنی توی رفتارامون یا در ورزشکارا اعتیاد هست بگیتصویر

در مورد هر نوع اعتیادی میتونی اینجا حرف بزنی از اعتیادهای دودی تا رفتاری
این شاخه زیر انجمنی ندارد