دزدان دریایی

هر جا پول باشه دلال و دزد هم یا زاده میشه یا اضافه میشه
تو خیلی از بخشهای مختلف ورزشی آدمهای نالایق، بی دانش و خیابونی رو که با دزدی وارد شدن براحتی میشه دید و اثراتشون هست که متاسفانه کمم نیستن. اینجا هر چیزی که دیدی رو میتونی براحتی بگی


تصویر

معرفی نوع فعالیت دزدان دریایی با نگاهی ساده
یه نمونه ازین دزدان دریایی مثل برگزار کنندگان مسابقات بی اعتبار در رشته های غیر مجاز هست
این شاخه زیر انجمنی ندارد