کمک بی کمک : نا بجا

اینجا محلیِ برای حرفهای بی ربط و بی هدف و همینجوری یه چیزی گفتنه (با رعایت قوانین رسمی سامانه). اگه فکر میکنی فقط میخوای چیزی بگی و نیازی به جواب دادن نیست اینجا بگو
شما اجازه خواندن و دیدن مباحث اين انجمن را نداريد.

ورود  •  ثبت نام

 
این شاخه زیر انجمنی ندارد