استان لرستان

داوود عارفی، دان 6 ، 5 سال ، کارشناسی ارشد ، استاد دانشگاه ، 09163656245
توضیحات اضافه : سمت رئیس کمیته آموزش کیوکوشین تزوکا کشور ، رئیس کمیته آموزش سبک های آزاد کاراته استان لرستان
این شاخه زیر انجمنی ندارد