مهاجرت تحصیلی و کاری

همیشه یه گوشه ذهنمون در جهان سوم درگیر رفتنو نبودنو رشد کردنه ، اینجا با واقعیات مهاجرت به گفتگو میشینیم
شما اجازه خواندن و دیدن مباحث اين انجمن را نداريد.

ورود  •  ثبت نام

 
این شاخه زیر انجمنی ندارد