به تفکیک استان

این بخش ویژه تمام افرادیست که داراری سابقه مربیگری و داوری در سطح شهرستان ، استان و کشوری هستند.
در معرفی خود به این شیوه عمل نمایید : استان محل زندگی ، نام و نام خانوادگی ، سن ، درجه کمربند ، سابقه مربیگری و داوری
در لیست های زیر استان خودتو پیدا کن ، وارد شو و معرفی کن خودتو ، میتونی آدرس باشگاه هم بذاری
این شاخه زیر انجمنی ندارد