اقدام ضروری برای شرکت در مسابقات

با سلام به نمایندگان محترم استانی و ضمن عرض خوش آمدید
این انجمن برای هماهنگی های لازم جهت برگزاری مسابقات کشوری کیوکوشین تزوکا توسط گروه بین المللی آموزش راه اندازی شده است،
لذا از تمامی نمایندگان محترم خواهشمندیم به فایترهای خود اطلاع رسانی نموده و همگی به تشکیل پروفایل کامل و دقیق در این سامانه اقدام نمایند.
بدیهی است که فقط به عزیزانی اجازه شرکت در مسابقه داده خواهد شد که پروفایل خود را تنظیم نموده باشند.
اطلاع رسانی و جداول مسابقات نیز از همین طریق ابلاغ خواهد شد
با تشکر
داوود عارفی
رئیس کمیته آموزش کیوکوشین تزوکا
اوس
این شاخه زیر انجمنی ندارد