اقدام ضروری شرکت در مسابقات کشوری

با سلام به نمایندگان محترم استانی و ضمن عرض خوش آمدید
این انجمن برای هماهنگی های لازم جهت برگزاری مسابقات کشوری کیوکوشین تزوکا توسط گروه بین المللی آموزش راه اندازی شده است،
لذا از تمامی نمایندگان محترم خواهشمندیم به فایترهای خود اطلاع رسانی نموده و همگی به تشکیل پروفایل کامل و دقیق در این سامانه اقدام نمایند.
بدیهی است که فقط به عزیزانی اجازه شرکت در مسابقه داده خواهد شد که پروفایل خود را تنظیم نموده باشند.
اطلاع رسانی و جداول مسابقات نیز از همین طریق ابلاغ خواهد شد.
زمان نهایی برای تکمیل پروفایل کاربری 15 مرداد 98
با تشکر
سامانه هدفمند آموزش و ورزش
اوس
این شاخه زیر انجمنی ندارد