دورهمی فایترهای کیوکوشین

اینجا محلی برای شماست تا بتونید با هم هم صحبت بشید و خودتونو معرفی کنید
این بخش ویژه شرکت کنندگان در مسابقات کشوری است
محلی برای بیان سوالات و هم صحبتی های کیوکوشینی
ارتباط خودتون رو ازین طریق بهتر کنید.
این شاخه زیر انجمنی ندارد