قهرمانان ادوار مختلف کیوکوشین تزوکا

این گروه ویژه افرادیست که در مسابقات استانی و کشوری سالهای مختلف کیوکوشین تزوکا صاحب عناوین مختلف شده اند.
در معرفی خود به این شیوه عمل نمایید : استان محل زندگی ، نام و نام خانوادگی ، سن ، درجه کمربند ، سال مقام آوری ، نوع و درجه مقام کشوری و استانی
شما اجازه خواندن و دیدن مباحث اين انجمن را نداريد.

ورود  •  ثبت نام

 
این شاخه زیر انجمنی ندارد