edusports

گروه بین المللی آموزشی با راه اندازی اولین سامانه هدفمند آموزش و ورزش در ایران در صدد انجام فعالیت های تخصصی بیشماری است که در نوع خود در کشور بینظیر و اولین می باشد.
حوزه های گوناگون و تخصصی ورزش، سلامتی، کامپیوتر و شبیه سازی از جمله این اقدامات هستند.
این گروه با برگزاری دوره های داخلی و بین المللی متعدد توانسته است شیوه ای نوین در امر آموزش ایجاد نماید. تمامی فعالیت های علمی و آموزشی از طریق سایت معرفی خواهد شد.
امید که گامی صحیح در راستای ارتقا دانش عمومی ورزش و سلامتی این مرز و بوم برداریم.

اولین سامانه هدفمند آموزش و ورزش در ایران

21.png

آموزش

آموزش حرفه ای مبانی کاربردی علمی و عملی رشته های مختلف ورزشی و تمرینی با ارائه مدارک معتبر

22.png

کار آفرینی

آموزش علمی و کاربردی کسب و کارهای نوین از خلاقیت تا نوآوری و اجرا

20.png

استخدام

بکارگیری و همکاری در بخشهای مختلف سامانه و مراکز زنجیره ای ورزشی و جذب در سازمانهای مختلف ورزشی

Life is a one time offer, use it well

درخواست نمایندگی

تو این قسمت درخواست خودتو بده،
هر استان یه نماینده

رزرو دوره‌های‌آنلاین‌مربیگری