مرجع‌‌آموزشیِ‌علمی‌تمرینی‌مربیان‌ومدرسین‌کشور
-اصول‌اساسی‌ِمربیگری
-کراس فیت، تی آر اِکس، فانکشنال و …
-سیستم‌های‌نوین‌ِتمرینی
-آموزش‌خصوصی مربیگری و مدرسی

ورود به کانال تلگرام ما

https://telegram.me/concisesports