درخواست نمایندگی استانی
برای هر استان 2 نماینده در نظر گرفته‌ایم تا با آموزش‌های تیمی به بهترین بازدهی درآمدزایی و اجرایی با سامانه برسیم. برای اجرای اهداف گروه بین المللی آموزش در ایران در قالب سامانه تخصصی آموزش، استخدام و کارآفرینی ورزشی با اهداف ویژه از هر استان دو نماینده معرفی خواهد شد. فعالیتهای سامانه در کشور بی نظیر و برای اولین بار رقم خواهد خورد.
نماینده شو
درخواست نمایندگی استانی
برای هر استان 2 نماینده در نظر گرفته‌ایم تا با آموزش‌های تیمی به بهترین بازدهی درآمدزایی و اجرایی با سامانه برسیم. برای اجرای اهداف گروه بین المللی آموزش در ایران در قالب سامانه تخصصی آموزش، استخدام و کارآفرینی ورزشی با اهداف ویژه از هر استان دو نماینده معرفی خواهد شد. فعالیتهای سامانه در کشور بی نظیر و برای اولین بار رقم خواهد خورد.
نماینده شو

فرم درخواست نمایندگی استانی

برای اینکه نماینده استانی بشی سعی کن این فرم رو دقیق پر کنی.
  • لطفاً یک مقدار بین 20 و 100 را وارد نمایید .
  • برای همکاری با گروه بین المللی آموزش ارسال رزومه ضروریه.
  • انواع فایل های مجاز : word.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, png.

برای بررسی‌های اولیه و ارتباط با شما و اعمال فرم ثبت درخواست و با توجه به میزان حجم فرم‌های پر شده تنها فرم‌های ترتیب اثر داده خواهند شد که هزینه ثبت آن اعمال شده باشد لذا از شما نماینده محترم خواهشمندیم برای پیگیری‌ها و ارتباط مؤثرتر از طریق لینک پرداخت آنلاین اقدام بفرمایید.

سامانه آموزش، استخدام و کارآفرینی

تو این سامانه با کمک نمایندگان استانی کارای اورجینال و خاص به صورت مستقل انجام میشه

Working hours

everyday : 8:00-16:30 Hrs
(Phone until 17:30 Hrs)
Friday - 11:00-14:00

We are here

Iran - Tehran - shahrak gharb
Phone:+98 910 908 7458
Email: edusportsgroup@yahoo.com

کراس‌فیت|تی آر ایکس|آنلاین